Для уроку англійської мови

1) Презентація до уроку "Ступені порівняння прикметників англійскої мови"

2) План-конспект узагальнюючого уроку

ADJECTIVES

(Харченко Юлія Дмитрівна, вчитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії Богодухівської гімназії № 1)


Тема: Закріплення творення ступенів порівняння прикметників        англійської мови
Мета: навчальна: формувати ключові комунікативні компетентності учнів з іноземної мови; активізувати творення ступенів порівняння прикметників, вчити вирізняти і вживати  їх у мовленні;
розвиваюча: розвивати уміння утворювати ступені порівняння прикметників, вживати їх у мовленні; навички оперування ступенями порівняння прикметників, їх формами; активність, цікавість, пізнавальний інтерес
виховна: виховувати бажання до навчальної діяльності, потребу спілкування іноземною мовою, повагу до іноземної мови, розвивати інтелектуальні можливості учнів.
Обладнання: підручники, зошити, НО, картки з індивідуальними завданнями, таблиця «Ступені порівняння прикметників», таблиця на структури порівняння , роздатковий матеріал «Тести».

План уроку
1. Організація класу, вітання.
2. Оголошення плану уроку.
3. Фонетична розминка
4. Перевірка домашнього завдання:
а) виконання д/з на дошці;
б) завдання зі структурами asas;
в) завдання на картках.
5. Аудіювання тексту і виконання завдань до нього.
6. Повторення правил творення ступенів порівняння прикметників.
7. Перевірка виконаного на картках.
8. Картки на ступені порівняння прикметників.
9. Робота з реченнями на дошці.
10. Робота з таблицею (малюнки - порівняння).
11. Робота в парах (робота з тестами).
12. Аудіювання тексту. Вибірковий диктант.
13.  Робота в малих групах і парах -творчі завдання:
                                   1) а) перебудова речень;
   б) складання власних речень.
                    2) у групах скласти загадку-опис когось із учнів                       класу, використовуючи ступені порівняння прикметників
14. Підсумки уроку, виставлення оцінок,  пояснення домашнього завдання.
15. Розв’язування ребусів.
16. Завершення уроку.

Хід уроку
1. Організація класу, вітання.
I am glad to see you, good morning!

2. Оголошення плану уроку.
Today we have much work to do. First of all we will check your homework and recollect the grammar rules. After that we will do many different exercises to activate the degrees of comparison of adjectives. I hope you will work well. Are you ready? So, let us start.
3. Warm – up:
Good – better - the best.
Never have a rest.
          Till good is better
          And better is the best.

4. Перевірка домашнього завдання:
So, it’s time to check your homework.
   а) один учень біля дошки починає виконувати д/з, пов’язане із ступенями порівняння
б) інший учень – за дошкою виконує індивідуальне завдання з картки, наприклад:
Вставити, де потрібно, «as» чи «so»:
1. He is … strong … his father.
2. Bob is not … good sportsman … his trainer.
3. Ann is … quick … her friend.
в) троє учнів одержують картки з індивідуальними завданнями:
Утворити ступені порівняння прикметників:
Картка № 1
Long, short, tall, big, interesting, good, small.
Картка № 2
Important, large, busy, high, bad, little.
Картка № 3
Clean, dark, polite, happy, modern, strong, thick.

5. Аудіювання тексту і робота з ним.
And while your classmates are very busy, listen to this text attentively. Be ready to answer the questions and find adjectives :
“A year has four seasons. Winter is the coldest one. It has three months: December, January and February. It is much snow in winter. The trees and buildings are white with snow. The nights in winter are longer and the days are shorter. January is the coldest month. February is the shortest one. December is the darkest month. But children like winter because they skate, ski and make the  funny snowmen.”
The questions to check comprehension. (Питання для перевірки розуміння тексту):
1. What season is it now?
2. What is the shortest month?
3. What is the coldest month?
4. What is the darkest month?
5. Is December longer than February?
6. Are the nights longer than the days in winter?
7. Is February as long as December?
8. Is December as cold as January?
9. Do you like winter?

6. Повторення правил творення ступенів порівняння прикметників.
(На дошці – таблиця «Ступені порівняння прикметників». Вчитель зазначає, що відповідаючи на питання, діти використовували ступені порівняння прикметників. Запитати про способи творення ступенів порівняння прикметників у англійській мові. Учні розказують відомі їм правила)
7. Перевірка виконаних д/з та завдань на картках.
 It is time to check your tasks:
 а) під час перевірки д/з, взяти для контролю зошити у двох учнів
 б) запитати про структури порівняння
 в) перевірити виконання на картках ( у трьох учнів), учні в цей час записують число у зошитах)

8. Картки на ступені порівняння прикметників.
There are small cards on your desks. I’ll tell you the Ukrainians words and you’ll call me the English forms which are in your cards
(Перед учнями на маленьких картках записані прикметники і їхні ступені порівнянь. Я називаю український прикметник, а діти знаходять їх англійські відповідники)
Сильнийstrong – stronger -the strongest
Холоднийcold – colder – the coldest
Старийold – older – the oldest
Теплий warm – warmer – the warmest
Ввічливий polite – politer – the politest
Високийhigh – higher – the highest
Важкий difficult – more difficult – the most difficult
Сучаснийmodern – more modern – the most modern

9. Робота з реченнями на дошці.
The next task is: you see some sentences on the blackboard. Find the adjectives and explain them:
1. This sportsman is the strongest.
2. Your exercise is more difficult than that one.
3. Good health is better thing than the best medicine/
Open the brackets and put the adjectives in the correct forms:
1. She is (tall) than her sister.
2. My mother is (young) than my father.
3. Kyiv is (old) than Odessa.

10. Робота з таблицею (малюнки - порівняння).
Compare these pictures, please. Use the structure of comparison.
(На дошці – таблиця, на якій п’ять розділів по чотири малюнки у кожному. Кожен малюнок позначений A, B, C, D. Їх потрібно порівняти, використовуючи дані прикметники  і структури порівняння as…  as    not as…as   than :
Big / small
Short / long
Expensive / cheap
Young / old
Good / bad)

11. Робота в парах з тестами .
On  your desks  there are the tests.  Read the problem and  choose the correct answer.  (На партах перед учнями – тестові завдання. Учні читають завдання і вибирають правильну відповідь)
Test
1. I met  (good) friend yesterday.
a) goodest, b) better, c) the best
2. Ann is (young) in her family.
a) the youngest, b) the young, c) young
3. Henry is not (strong) his elder brother.
a) as strong as, b) strong as, c) stronger
4. - It isn’t very warm today, is it?
- No, it was (warm) yesterday.
a) more warm, b) warmer, c) the warmest
5. Your friend looked upset yesterday. I’m glad he looks (happy).
a) more happy, b) happier, c) the happiest
6. Where is (near) post-office, please?
a) the nearest, b) next, c) nearest
7. That’s (good) film I’ve ever seen.
a) good, b) the goodest, c) the best

12. Аудіювання. Вибірковий диктант.
(Учитель читає речення, один учень працює біля дошки, всі інші у зошитах виписують пари прикметників . Потім виконується перевірка зробленого):
1. This building is very old. - It’s the oldest building in the town.
2. It was a very happy day. - It was the happiest day of my life.
3. It’s a very good film. - It’s the best film I’ve ever seen.
4. She’s a very popular singer.- She is the most popular singer in our country.
5. It was a very bad mistake. - It was the worst mistake I’ve ever made.
6. It’s a very pretty village. - It’s the prettiest village I’ve ever seen.
7. It was a very cold day. - It was the coldest day of the year.
8. He is a very interesting person. - He is the most interesting person I’ve ever met.
13.  Робота в малих групах і парах - творчі завдання:
1.   Перебудувати речення, які читає вчитель, скласти свої речення
     1. I am young. – I am younger than he.
      2. Victor is a tall boy.
      3. Kyiv is a large city.
      4. The Vorskla is a long river.
      5. It’s a big car.
      6. My chair is comfortable.
2. У групах по декілька учнів скласти загадку-опис когось із учнів класу, використовуючи ступені порівняння прикметників

14. Підсумки уроку, виставлення оцінок, домашнє завдання.
OK! Well done! You’ve done a lot of work today. Your marks are…Your home task for the next time will be…
15. Розв’язування ребусів (зашифрувати простий іменник, після розкодування підібрати до нього прикметники, ввести в речення, використовуючи структури порівняння)

16. Завершення уроку: Thank you for the lesson. Good Bye!


3) Презентація до відкритого уроку "My favourite writer"

4) Шекспірівський кросворд
5) БЕЗПЕЧНА ПОВЕДІНКА НА ДОРОГАХ - ROAD SAFETY

Завдання англійською мовою до бінарного уроку “БЕЗПЕЧНА ПОВЕДІНКА НА ДОРОГАХ - ROAD SAFETY ”. Весь матеріал готується до друку у журналі.

5. Work in pairs. ( Робота в парах).
    (Вчитель показує слайди  (див. нижче) з написаними правилами дорожнього руху. Учням роздаються картки, на яких надруковано переклад цих правил українською мовою по одному на парту. Учні знаходять переклад правил, озвучують їх.)
 Правила – слайди:
1.     Cross the street оnly at the crossing.
2.     Cross the street in front of the tram.
3.     You must not ride a bicycle along the street.
4.     Use the underground crossing.
5.     Do not play in the street.
6.     Do not catch on a tip-up lorry.
7.     You must wait a little.
8.     You must wait for the green light when a traffic light is yellow.
9.     You must not catch on the tram.
10.   When the traffic light is red you must not cross the street. Wait!
11.   You can cross the street when the traffic light is green.
12.  You must not walk along the highway; you must walk on the pavement and keep the left.


6) Інсценізація казки "Вовк та семеро козлят"
7) Зразки англійских ребусів
8) Цікаві завдання

З'єднай англійскі букви - відгадай слово.


Знайди і зафарбуй букви англійского алфавіту.


9) Власні вірші

На уроках англійської мови у молодших класах я часто використовую власні вірші з підстановкою. Вашій увазі пропоную декілька таких віршів. У подальшому стаття буде доповнена і розширена:

Чорний – black -   пухнастий кіт
Тихо сів коло воріт.
Може мишка сіра - grey
Пробіжить біля дверей.

***

Готував кіт вінегрет .
Ой, господар котик – cat.

***

Один, один - one, one.
До нас прийшли веселі гості
І присіли на диван.


  Дитячі міні-проекти

Дітям дуже подобається виконувати міні-проекти.

Немає коментарів:

Дописати коментар